Gmina Jerzmanowa otrzymała 4 mln 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Otrzymanie dotacji poprzedziły złożone przez Gminę wnioski o wsparcie inwestycji.

Pieniądze zostaną przeznaczone na:

- 1 mln zł na zagospodarowanie parku w Jerzmanowej. Poprzez realizację zadania park w Jerzmanowej stworzy możliwości i warunki do rekreacji i wypoczynku. Stanie się zatem publicznym, ogólnodostępnym terenem zielonym.

- 3 mln 200 tys. zł na budowę nowoczesnego kompleksu sportowego z kortami tenisowymi, skateparkiem oraz całą infrastrukturą. Przedmiotowa inwestycja ma na celu zarówno uporządkowanie terenu jak i stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom.

Pragniemy przypomnieć, iż podczas letniej odsłony programu środki jakie otrzymała Gmina Jerzmanowa to kwota: 1 166 734 zł.

W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadania. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.