Na początku sierpnia Gmina złożyła wniosek o wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokość wnioskowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosiła 1 166 734 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Głównym celem programu jest wsparcie w walce z ekonomicznymi skutkami COVID-19.

W ubiegłym tygodniu, 9 września pełna kwota dotacji wpłynęła na konto Gminy. Środki te przeznaczone są na wsparcie wydatków majątkowych Gminy i będą wydatkowane do końca 2022 roku.