31 marca 2021 roku ogłoszono wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Środki z programu przeznaczane są na rozwój inwestycji lokalnych na terenie całej Polski.

Gmina Jerzmanowa otrzymała 500 000 zł. Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę dróg gminnych wewnętrznych: ulic Poziomkowej na długości ok. 290 m, Aroniowej na długości ok. 210 m
i Śliwkowej na długości ok. 130 m w Jerzmanowej, w tym budowa jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej, budową linii kablowej oświetlenia oraz budową sieci wodociągowej.

Pragniemy przypomnieć, iż łączna kwota przyznana Gminie Jerzmanowa ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to aż 5 866 734 zł.