11 czerwca 2021 roku ogłoszono wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Jerzmanowa po raz kolejny znalazła się na liście gmin, które otrzymały wsparcie
z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Tym razem przydzieloną pulę – 1 000 000 zł – stanowią środki dla gmin, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne, tzw. PGR-y. Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na rewitalizację XVI-wiecznego Pałacu w Jerzmanowej.