Obraz przedstawiający Informacja o wynikach naboru - Przedszkole Gminne w Jaczowie

Informacja Dyrektora Przedszkola Gminnego w Jaczowie o wynikach naboru na stanowiska pracy w Przedszkolu Gminnym w Jaczowie w ramach projektu pn. „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa”.

Informacji na temat wynikach naboru udziela Dyrektor Przedszkola w Jaczowie tel. 880-646-662.

https://www.jerzmanowa.com.pl/ogloszenia/informacja-o-wynikach-naboru-przedszkole-gminne-w-jaczowie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne.