Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania "Opracowanie planu miejscowego dla 9 obszarów na terenie Gminy Jerzmanowa".


Załączniki: