Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego, fotograficznego i multimedialnego oraz biurowego, w ramach projektu „EDUKACJA SZANSĄ NA SPEŁNIENIE MARZEŃ W GMINIE JERZMANOWA” Nr Projektu : RPDS.10.02.01-02-0094/18,na część II zamówienia na dostawę sprzętu multimedialnego.


Załączniki: