Informacja o zakończeniu postępowania na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych w ramach projektu „EDUKACJA SZANSĄ NA SPEŁNIENIE MARZEŃ W GMINIE JERZMANOWA” Nr Projektu : RPDS.10.02.01-02-0094/18, w ramach zapytania ofertowego GNZ-II.271.5.2019 z 30.08.2019r.