Zamawiający - Gmina Jerzmanowa publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.:"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa"

Informacja opublikowana jest również w Biuletynie Informacji Publicznej


Załączniki: