Zamawiający - Gmina Jerzmanowa publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów, Gmina Jerzmanowa"

Informacja opublikowana jest również w Biuletynie Informacji Publicznej