Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców w postępowaniu przetargowym na dostawę pn.:

Wyposażenie placówek z podziałem na części.

Część 1 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, naczynia i sztućce, środki czystości, środki pierwszej pomocy.

Część 2 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – sprzęt elektroniczny.

Część 3 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – meble, pomoce dydaktyczne, zabawki.

Część 4 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – naczynia, sprzęt kuchenny.

Część 5 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – sprzęt i artykuły porządkowe.

Część 6 – Wyposażenie żłobka – sprzęt elektroniczny.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi i przedłuża termin składania ofert.

Pozostałe dokumenty zostały zamieszczone  w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.