Do Zamawiającego - Gminy Jerzmanowa wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.