Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zamieszcza poprawiony przedmiar branży drogowej.
Zamawiający udostępnia pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz poprawiony przedmiar branży elektrycznej.

Postępowanie przetargowe dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej