Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców, zmienia SIWZ, przedłuża termin składania ofert w postępowaniu.

Zamawiający udostępnia pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami, zmianę SIWZ przedłużenie terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


Załączniki: