Wyposażenie placówek z podziałem na części.

Część 1 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, naczynia i sztućce, środki czystości, środki pierwszej pomocy.

Część 2 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – sprzęt elektroniczny.

Część 3 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – meble, pomoce dydaktyczne, zabawki.

Część 4 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – naczynia, sprzęt kuchenny.

Część 5 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – sprzęt i artykuły porządkowe.

Część 6 – Wyposażenie żłobka – sprzęt elektroniczny.

alt

 

Część 1 i Część 2

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne.

Część 3, Część 4, Część 5 i Część 6

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne.


Dokumenty dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.