Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza przetarg na wyposażenie nowo utworzonego przedszkola i żłobka gminnego w Jaczowie z podziałem na części.

Część 1 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – meble.

Część 2 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie - pomoce dydaktyczne, zabawki.

Część 3 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – sprzęt kuchenny, naczynia, garnki i sztućce kuchenne.

Część 4 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – środki czystości, sprzęt i artykuły porządkowe.

Część 5 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – meble.

Część 6 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie - pomoce dydaktyczne, zabawki.

Część 7 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – środki czystości, sprzęt i artykuły porządkowe.


Pozostałe dokumenty zostały zamieszczone  w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.