Gmina Jerzmanowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów, Gmina Jerzmanowa"

Dokumenty dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej