Gmina Jerzmanowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa ul. Cyprysowej w m. Jaczów”.

Dokumenty dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej