Zgodnie z art.23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2018.2016 ze zm.) informuję, że w 2019 roku Gmina Jerzmanowa wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego.


Załączniki: