Gmina Jerzmanowa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na dostawę i montaż mebli i urządzeń w pomieszczeniach nowo wybudowanego Ośrodka Zdrowia w Jerzmanowej, mieszczącego się przy ul. Lipowej w Jerzmanowej. Przygotowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia posłuży do przygotowania SIWZ i przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z zapisami prawa zamówień publicznych.