W dzisiejszej odsłonie ARCHITEKTONICZNYCH CIEKAWOSTEK cz. 5 przybliżymy wnętrze pałacu w Jerzmanowej z okresu jego barokowej przebudowy (XVIII w.). Zamierzone działania barona Henryka von Sack wobec pałacu miały być przemianą jego wizerunku i charakteru. Jego wnętrza zostały przyozdobione ok. 1730 r. znakomitej klasy barokowymi dekoracjami sztukatorskimi o wysokim poziomie warsztatowym śląskim, których autora niestety nie znamy. 

O indywidualnym i charakterystycznym przekazie nowe stylowe dekoracje sztukatorskie pojawiły się we wnętrzach sal I i II traktu. Obie sale posiadają status reprezentatywny i zasługują na szczególną uwagę dlatego też, tym razem opiszemy salę traktu I-go. Wspomniana sala znajduje się w północno-zachodniej części pałacu. Ma kształt prostokąta z dwoma oknami od północy zamkniętych odcinkowo, z dekoracyjną ramą stiukową w podniebiu o łukowato wyciętych narożach z niezwykle bogatą tematyką dworską opartą na scenach z mitologii greckiej. Prezentują się one jako platformy wykonane w formie płaskorzeźby przedstawiającej motywy z postaciami świata antycznego o treści myśliwskiej. Nawiązują one do dzieła włoskiego malarza Agostino Carraccich, z obrazem porwania Kefalosa przez Aurorę podczas polowania, który znajduje się w renesansowym pałacu w Rzymie Palazzo Farnese. Główny bohater stiuku w sali I-go traktu to Pluton - bóg świata podziemnego, bogactw i płodnego ziarna roślin, który jedzie na rydwanie i poluje na dzikie zwierzęta. Inne ciekawe kompozycje stanowią szerokie, nieregularne profilowane obramienia wypełnione ornamentem wstęgowym, motywem wici roślinnej, listowia na kształt palmy. W górnej części sceny zwraca naszą uwagę mały nagi chłopiec z wiklinowym koszem będący uskrzydlonym aniołem, co nawiązuje do antycznego bóstwa Erosa. Z lewej strony czteroliścia prezentuje się motyw muszli, natomiast z prawej motyw rombu. Wielowątkowe sceny zadziwiają swym pięknem i precyzją wykonania, a tym samym są zachętą do obejrzenia przy okazji odwiedzin miejscowości Jerzmanowa w pobliżu miasta Głogowa.


Bibliografia i źródła:
1. Głogowski Miesięcznik Kulturalny MIT  nr 8(11) sierpień’95 s.27
2. Dokumentacja Konserwatora Zabytków
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pałac_w_Jerzmanowej