W średniowieczu przed nadejściem Wielkiego Postu niezbędne było opróżnienie spiżarni z cukru, owoców i tłuszczu.
W innym przypadku podczas postnego okresu produkty te zmarnowałyby się dlatego trzeba było je zużyć. Stąd powstało święto zwane tłustym czwartkiem.