Ogromne gratulacje dla biblioteki w Jerzmanowej, która wzięła udział w konkursie fotograficznym Kultura Na Widoku. Dziewczyny wykorzystały potencjał Pałacu w Jerzmanowej. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu zdjęcia, na którym zaprezentowany będzie plakat Kultury Na Widoku.

Łącznie 50 bibliotek przesłało swoje propozycje więc tak wysokie miejsce napawa nas dumą. Zobaczcie kilka ujęć z sesji fotograficznej. Takie Damy Kultury mogły by nawiedzać Pałac na co dzień. Więcej o konkursie na stronie lustrobiblioteki.pl