Dożynki dla każdego rolnika to święto dziękczynienia za plony, a także czas odpoczynku po trudach ciężkiej pracy. W trudnym czasie pandemii koronawirusa w skromnej formule, w minioną niedzielę w otoczeniu Parku Pałacowego Jerzmanowa odbyła się Msza Święta Dziękczynna ofiarowana za rolników z terenu naszej gminy i za zebrane plony.
Serdeczne słowa podziękowania za całoroczny trud przekazał Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba wszystkim gospodarzom z terenu gminy. Zwyczajem dożynkowym zaprezentowano wieniec uwity przez sołectwa, a goście zostali obdzieleni chlebem podzielonym przez wójta gminy.