W dniu 28.10.2023 roku uczestnicy spotkania filmowego w napięciu i z niecierpliwością oczekiwali na zapowiadaną prezentację obrazu filmowego stworzonego przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej. W momencie prezentacji oglądający z wielką ciekawością obserwowali kolejne kadry filmu. 

Utrwalone w obrazie wnętrza pałacu przeniosły widzów w czas minionej historii tego miejsca. Sala pierwszego traktu, sala drugiego traktu, hol ze schodami z czarnego dębu oraz piwnica, w obliczu stworzonej scenografii i oświetlenia objawiły charakter i klimat pomieszczeń, wzbudzając ciekawość życia w minionej epoce wśród oglądających. 

Filmowa realizacja zapewniła widzom podróż do wnętrz pałacu i umożliwiła zapoznanie się z jego historią w tle opowiedzianej legendy przez przewodnika.