Kiedyś pocztówki pełniły powszechną rolę środka komunikacji będąc przy tym źródłem wiedzy historycznej, ale też pełniły one wówczas funkcję promocji miejscowości. Na dzień dzisiejszy często skupiają uwagę na nich kolekcjonerzy  i poddają je ocenie w kategorii sztuki graficznej. Najbardziej zainteresowani prezentują zdobyte pocztówki miejscowości i ich obiekty historyczne  na stronach internetowych obejmujących zakres lokalny, ale też regionalny. 

Przedstawiamy Państwu zebrane fragmenty widoków naszej miejscowości z akcentem na Pałac Jerzmanowa, które zaproszą nas do sięgnięcia w głąb własnej wyobraźni, aby poczuć klimat odległych już czasów. 

Prezentowane stare pocztówki są wydane w okresie od drugiej połowy XIX w. do 1945 r. Dzięki nim poznajemy w ten sposób wiele interesujących obiektów zabytkowych również będących w  bliskości Pałacu Jerzmanowa. Wiele tych budynków rozpoznamy udając się do Jerzmanowej, co pozwoli w sposób bardzo precyzyjny porównać dawne budowle do stanu i funkcji w obecnym czasie. 

Od czasów renesansowej świetności do czasu kiedy pałac zyskał charakter budowli klasycystycznej, style architektoniczne minionych epok rejestrowała tarcza zegara na głównej fasadzie budynku. Widok pałacu i dworów na tle parków i ogrodów oraz dziedzińca honorowego to także częsty temat pocztówek, który pozwala zauważyć bliskość ochrony środowiska naturalnego i kulturowego.

Poprzez porównanie przeszłości z teraźniejszością zaprezentowane pocztówki pozwalają nam uzupełnić obraz dawnego wyglądu urbanistyczno- architektonicznego miejscowości, w których dziś mieszkamy i pracujemy. Aktualnie, gdy uzmysławiamy sobie, iż wiele cennych zabytków zniknęło bezpowrotnie w następstwie zawieruch wojennych i w wyniku bezmyślnej dewastacji tak zwanego mienia poniemieckiego (między innymi stacjonującego tu w pierwszych latach powojennych radzieckiego wojska i działalności szabrowników), tym bardziej odkrywamy ich ogromne walory. Z powyższych względów większość ocalałych i prezentowanych na łamach niniejszego opracowania przed¬wojennych źródeł ikonograficznych ma bezcenną wartość historyczno-dokumentalną. Na przedwojennych pocztówkach wiejskich rozpoznajemy charakterystyczne sylwetki obecnych zabytków, dostrzegając wyraźne różnice, ale też łatwo znaleźć podobieństwa pozwalające ustalić tożsamość zmieniającego się miejsca.


Źródło:

IKONOGRAFIA GMINY JERZMANOWA część 1 POCZTÓWKI- Jerzmanowa 2015