Od momentu założenia parku barokowego przy Pałacu w Jerzmanowej (XVIII) w.do chwili obecnej teren został ubogacony różnorodnym drzewostanem. Na przełomie lat 2016/ 2017zostało zidentyfikowane i opisane ok. 1300 drzew reprezentujących 26 różnych gatunków.

W czasie spacerów w otoczeniu pałacu możemy zaobserwować i podziwiać piękno przyrody, której główną część stanowią drzewa często pamiętające historię „pałacowego” życia. Możemy na tak niewielkiej przestrzeni napotkać i z podziwem przyglądać się takim gatunkom drzew jak: brzoza brodawkowata, buk czerwony, głóg pospolity, grab pospolity, jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, klon polny, klon srebrzysty, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, modrzew, olsza czarna, orzech włoski, robinia akacjowa, świerk srebrny, wiąz pospolity, wierzba biała. 

Największy udział w krajobrazie około pałacowym ma gatunek drzew o nazwie klon jawor (362 szt.) i stanowi prawie 1/3 całego drzewostanu. Rozlokowane są jednolicie w południowej, zachodniej i wschodniej części parku wśród których nieliczne okazy są starsze. 

Kolejna najliczniejsza grupa drzew to graby pospolite (202 szt.) zlokalizowane w wejściowej- północnej części założenia parkowego (graby formowane) oraz w środkowej części parku. Liczną grupę drzew rosnącą w południowej i wschodniej części parku stanowią dęby bezszypułkowe (182 szt.). To one w grupie około 180 szt. stanowią najstarszą grupę drzew. Najstarsze z nich mają 200 lat, te trochę młodsze 140 lat. Jest to jednak grupa dębów, która swoim istnieniem najbardziej może nam przybliżyć powiew historii życia ludzi tego miejsca. Inne drzewa już trochę młodsze od dębów, a zdobiące teren przypałacowy to robinie akacjowe (155 szt.) zlokalizowane głównie przy południowej i wschodniej granicy parku. Te najstarsze mają sto lat i jest ich niewiele. Inne gatunki drzew to lipy drobnolistne (107 szt.) rosnące wzdłuż drogi prowadzącej do pałacu, tzw. aleja lipowa. Wśród nich są okazy, których wiek oszacowano na blisko 200 lat. 

Wzdłuż granicy zachodniej i południowo zachodniej parku możemy podziwiać jesiony (100 szt.) wśród, których występują okazy 100 letnie.

Inne ciekawe okazy drzew zdobiące przypałacowy teren w Jerzmanowej występują rzadziej, ale w całości stanowią grupę gatunków drzew, którym należy poświęcić odrębną część opisu.Źródło:

Zagospodarowanie zabytkowego parku w Jerzmanowej „Dokumentacja dendrologiczna” 07.04.2017 rok.