W 1971 r. Pani Kazimiera Pomarańska – nagrodzona w 2018 roku tytułem „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa” - zorganizowała w pałacu w Jerzmanowej pierwsze przedszkole, głównie dla dzieci pracowników PGR-u. Było to przedszkole jednooddziałowe, do którego uczęszczała około 20-stka dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Pani Kazimiera pełniła w nim rolę nauczyciela, kierownika i intendentki jednocześnie, sama wykonywała pomoce dydaktyczne, organizowała zabawy i zajęcia rozwijające dla dzieci. W placówce dodatkowo na pół etatu zatrudniono kucharkę i sprzątaczkę.

Przedszkole składało się z jednej dużej sali, jadalni i kuchni umieszczonej w piwnicy. W 1983 roku powstał drugi oddział dla dzieci 3-4 letnich, zaadoptowany w małej salce, a do pracy zatrudniono dodatkowo nauczycielkę. W roku 1986 pani Kazimiera przeszła na emeryturę, a nowym dyrektorem została pani Maria Franczak. Wychowankowie przedszkola – dziś już dorośli – z sentymentem i dumą wspominają lata spędzone w wyjątkowych murach pałacowego przedszkola. To nie tylko miejsce ale i tworzący je ludzie sprawili, że wspomnienia o przedszkolu w pałacu zapisały się w kartach historii na stałe.

Przez lata istnienia, pogarszający się stan budynku przestał zapewniać najmłodszym iście pałacowe warunki. 1 września 2011 roku dzieci doczekały się nowo wybudowanego przedszkola, a sale pałacu opustoszały. Obecnie na ścianach wewnątrz budynku widoczne są jeszcze ostatnie znaki przeszłości wskazujące na rodzaj użytkowania pomieszczeń. W niedalekiej przyszłości z pewnością zanikną pozostając tylko na zdjęciach i wspomnieniach mieszkańców. 

Zapraszamy do galerii zdjęć pochodzących z Kroniki przedszkola z lat 1995-98 oraz fotografii ukazujących obecny stan pomieszczeń.