Nie łatwo znaleźć dziś można było pierwsze oznaki wiosny na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Jerzmanowej. Przyroda jakby nie miała chęci budzić się jeszcze do życia.

Astronomiczna wiosna zaczyna się zawsze od równonocy wiosennej choć na wiosenną pogodę pewnie przyjdzie nam jeszcze  poczekać. 21 marca był dla naszych słowiańskich przodków jednym z najważniejszych dni w roku. Wtedy to świętowano narodziny nowego życia po mroźnej i wyczerpującej zimie, topiono słomianą kukłę, symbolizującą boginię zwaną Marzanną, Morą Śmiercią lub Smertką.

Jeszcze w latach 80. i 90. XX wieku dzieci z przedszkola znajdującego się w Pałacu w Jerzmanowej kultywowały tradycję żegnania zimy i witania wiosny, topieniem lub paleniem słomianej kukły. Dziś z różnych przyczyn odchodzi się już od tego zwyczaju, a witanie wiosny traktowane jest bardziej jako forma zabawy.