Niedawno naszą gminną wieś Jerzmanowa odwiedziła grupa osób, należąca do Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z Bydgoszczy. Osoby te okazały się być zainteresowane dworkami i pałacami Dolnego Śląska. 

Historia naszego pałacu sięgająca II połowy XVI była dla miłośników przyrody i zabytków bardzo interesująca i ciekawa. Spacer ścieżkami pałacowymi był jednocześnie drogą edukacyjną o występującej tutaj roślinności i gatunkach drzew. Wzdłuż północnego brzegu kanału wodnego, idąc nową wiernie odtworzoną drogą, „Piętaszki” podziwiali walory wyeksponowanego buka zwyczajnego o odmianie purpurowej. 

Dopełnieniem wycieczki było odwiedzenie zabytkowego Kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Jerzmanowej, gdzie w murze elewacji północnej znajdują się renesansowe epitafia rodu Barbary i Georga von Mutschelnitz. Goście mieli okazję zobaczyć wspaniałe dwa witraże ufundowane w 1913 roku przez ostatnich właścicieli pałacu Carmen i Stanislausa Grafa von Hoyos.

Zwiedzający zapowiedzieli, że w przyszłości chętnie to miejsce odwiedzą ponownie.