Projekt pn. „Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki” będący przedmiotem wniosku, który Gmina Jerzmanowa złożyła w maju 2016 roku, znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej i uzyskał rekomendowaną wartość dofinansowania w kwocie 735.715,58 zł na prace związane z remontem dachu XVI-wiecznego pałacu.

Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 1 OSI - 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne - nabór na OSI. W ramach zadania zostanie wykonana rozbiórka pokrycia dachowego, naprawa uszkodzonych elementów, wzmocnienie, uzupełnienie oraz naprawa uszkodzonych drewnianych elementów więźby dachowej. Elementy konstrukcyjne nadpalone w czasie pożaru zostaną wymienione i uzupełnione – więźba zostanie uporządkowana, wyprostowana zostanie połać dachowa, zlikwidowane zostaną nadmierne ugięcia krokwi w płaszczyźnie dachu, wykonany zostanie pas nadrynnowy i pas nad belką mansardową, zostaną wykonane systemowe rynny z blachy cynkowo tytanowej na hakach mocowanych do krokwi. Zamontowane zostanie brakujące okno dachowe. Pozostałe okna zostaną wyremontowane i uzupełnione. Belka mansardowa profilowana zostanie uzupełniona i wymieniona, oraz zaimpregnowana. Również lukarny mansardy zostaną wyremontowane. Zabezpieczone zostaną ościeżnice skrzynkowe okien. Wykonane zostanie nowe systemowe pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w łuskę układanej na sucho. Dachówki będą w kolorze naturalnej czerwieni cegły.

- Miło mi jest poinformować, że pozyskaliśmy środki, które pokryją 85% wartości prac związanych z odbudową dachu Pałacu w Jerzmanowej. Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim to kwota 865 941,35 zł, z czego ponad 735 tys. zł pochodzić będzie z funduszy europejskich. To ogromny sukces! – komentuje wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba.