Dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-Edycja 1 w wysokości 381 849, 00 zł. możliwa była realizacja prac budowlanych w ramach zadania pn.”Rewitalizacja XVI wiecznego pałacu w Jerzmanowej”. Prace związane z usunięciem współczesnych elementów zabudowy wnętrz zabytkowego pałacu w Jerzmanowej rozpoczęły się dnia 16.10.2023 roku
i zakończyły dnia 31.10.2023 roku.

W ramach zadania usunięto współczesne:

- wykładziny ścienne i podłogowe z płytek ceramicznych,

- ścianki działowe i zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych oraz
z cegły i bloczków gazobetonowych,

- wykładziny podłogowe z pcv i płyt pilśniowych,

- pozostałości wyposażenia kuchni i sanitariatów,

Podjęte działania i przeprowadzone prace przybliżają obiekt do nadania mu pierwotnego wyglądu wnętrz pałacowych oraz pełnej funkcjonalności pomieszczeń w celu współczesnego publicznego ich użytkowania.