Od 2015 r. właścicielem zespołu pałacowo parkowego jest gmina Jerzmanowa, która w sposób etapowy sukcesywnie rewitalizuje XVI wieczny zabytek jakim jest pałac. Obecnie dzięki środkom w wysokości 1.000 000 zł. pozyskanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa  gospodarki rolnej, możliwa jest realizacja obecnie prowadzonych od końca czerwca br. prac budowlanych.

Mają one na celu odwodnienie i zabezpieczenie murów XVI wiecznego zabytku.  W ramach działań związanych z zadaniem inwestycyjnym prowadzone są prace budowlane polegające na:

  • wykonaniu wykopu wzdłuż ścian wraz z zabezpieczeniem antywilgotnościowym i odtworzeniem terenu,
  • demontaż kanalizacji  deszczowej i instalacji drenażowej,
  • oczyszczenie ścian z uzupełnieniem braków i naprawą uszkodzeń i uzupełnieniem spoin,
  • wykonanie warstwy wyrównawczej i fasety z zaprawy naprawczej,
  • wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniającej, ułożenie folii kubełkowej, ułożenie geowłókniny filtrującej,
  • ułożenie rury drenarskiej wraz ze studzienkami rewizyjnymi i obsybką, a także wymiana instalacji deszczowej ze studzienkami rewizyjnymi systemowymi, zasypanie wykopu i odtworzenie terenu.