Dnia 8 czerwca 2023 roku obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Święto to zostało ustanowione w XIII wieku przez Papieża Urbana IV. W Polsce po raz pierwszy procesja Bożego Ciała przeszła ulicami Krakowa w 1320 roku. W miarę upływu lat ze wszystkich już kościołów na wiejskie drogi i ulice miast zaczęły wyruszać procesje. Ta niesłabnąca wiara w obecność Chrystusa Eucharystycznego pozwoliła Polakom przetrwać wiele trudnych chwil. Od czasów rozbiorów udział w uroczystości był nie tylko dowodem wiary ale i patriotyzmu. Tak i dzisiaj sam Bóg przechodzi procesyjnie pośród swojego ludu przypominając o tym, że jest z nim zawsze i wszędzie i nieustannie się o niego troszczy. Nigdy o tym nie zapominajmy i uczmy tego kolejne pokolenia.

Czwartkowa uroczystość Bożego Ciała w Jerzmanowej miała wyjątkową oprawę i przebieg. Z tej to okazji po zakończonej Mszy św. w Kościele w Jerzmanowej w wymiarze wspólnotowym daliśmy świadectwo przechodząc w Procesji Eucharystycznej do pobliskiego parku za pałacem. 

Wokół stawu zgromadzili się mieszkańcy Jerzmanowej i pobliskich miejscowości. Przenieśliśmy się oczami wyobraźni do jeziora Genezaret, nad którym miały miejsce ważne wydarzenia z życia Jezusa. Zatrzymanie się w klimacie parku pałacowego nad darem i tajemnicą Najświętszej Eucharystii pozwoliło zgłębić Słowo Boże wygłoszone przez Księdza Piotra Matusa. 

Zrozumieliśmy symbolikę „wody żywej”, którą daje Chrystus i która zaspokaja strapione serce człowieka, w ten sposób, że nie czuje on pragnienia i staje się w nim obfitym źródłem na życie wieczne. 

Wyraziliśmy wdzięczność Bogu za wypełnienie naszego serca tą wodą, tą łaską, Duchem Świętym, Eucharystią i Słowem Bożym. Słyszeliśmy obecność Boga także w naturze, w szumie wody, poruszających się drzewach, w śpiewie ptaków. Jednakże aby w pełni tego doświadczyć potrzebna jest obecność drugiego człowieka, któremu możemy pokazywać to co jest piękne w naszych sercach i pozwala zanosić obecność żywego Chrystusa. Na trasie uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem wokół dużego stawu ścieżki zostały ozdobione płatkami kwiatów przez dzieci komunijne, tworząc barwne kwietne dywany. Zwieńczeniem uroczystości na łączce przy stawie było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem dzieci oraz młodzieży, a także wszystkich wiernych.