Niebawem rozpoczną się prace związane z rewitalizacją stawów w przypałacowym parku w Jerzmanowej. Wyłoniono wykonawcę i podpisana została umowa. Efekty końcowe będzie można podziwiać już pod koniec października .

Stawy od wielu lat były w stanie, któremu daleko było do ideału. Pływające w nim śmieci, butelki sprawiały, że trudno było cieszyć oko podczas spacerów. Podjęto decyzję o wyczyszczeniu akwenów. W ramach zadania oczyszczone zostaną dna stawów z roślin oraz z namułów wraz z oczyszczeniem przepustów i formowaniem skarpy nabrzeża.

- To jednak nie koniec zmian – rozebrane zostanie boisko o nawierzchni bitumicznej, rozścielona zostanie ziemia urodzajna wraz z zasianiem brakującej trawy, wycięte zostaną drzewa, które wskazane zostały w ekspertyzie dendrologicznej zatwierdzonej przez konserwatora zabytków, a także zostanie wybudowana linia elektroenergetyczna oświetleniowa w części wjazdowej do pałacu oraz za pałacem wraz z montażem słupów z oprawami LED – informuje Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba.