Prace są już bardzo mocno zaawansowane, a rozpoczęły się dwa lata temu. Pomysł żeby ten obiekt stodoła i obora, ponad stu letni budynek, dostał nowe życie zrodził się właśnie przed czterema laty, kiedy gmina Jerzmanowa stała się właścicielem całej tej ponad 9 hektarowej nieruchomości. W skład jej wchodzi pałac, budynki gospodarcze pofolwarczne i ponad pięciohektarowy park z pięknym drzewostanem. Jerzmanowa jest drugą, co do wielkości miejscowością w gminie liczącą prawie 1300 mieszkańców, natomiast nie miała świetlicy z prawdziwego zdarzenia. Budynek wiekowej stodoły i obory, jeden z największych i nielicznych na Dolnym Śląsku popadał w ruinę i wtedy też pojawił się pomysł, aby przeznaczyć go właśnie na świetlicę wiejską i kręgielnię. 

W stodole świetlica natomiast w byłej oborze kręgielnia. Decyzja nie była łatwa dlatego, że wiązało się to z ogromnymi nakładami finansowymi. Dzięki pozyskaniu znaczącej dotacji środków unijnych właśnie poprzez Urząd Marszałkowski, realizujemy to zadanie.

Ciekawostką na pewno jest duża ilość zdobień znajdujących się na tym obiekcie. Już w niedalekiej przyszłości mieszkańcy będą mogli skorzystać ze  świetlicy wiejskiej wraz z salą taneczną. Pojawi się również możliwość prowadzenia spotkań kół gospodyń wiejskich, spotkań sołectw i szkoleń. Swoje miejsce będzie miała też bardzo nowoczesna kuchnia zlokalizowana w miejscu dawnej paszarni. Okładziny ścienne w pomieszczeniach zaplecza kuchenno-socjalnego są już gotowe.

Oddzielną część obiektu stanowi kręgielnia do której przejdziemy po kamiennym bruku odtwarzanym z kamienia polnego. To będzie profesjonalna kręgielnia, gdzie zastosowane zostaną jedne z nowocześniejszych rozwiązań. Tutaj będą zlokalizowane dwa tory dla dorosłych oraz dwa tory dla dzieci. 

Prace mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego tych ziem będą równolegle służyć integracji lokalnej społeczności, podniosą również atrakcyjność miejsca gminy chociażby dla odwiedzających ją osób. Wszystkie obiekty są odbudowywane we współpracy z konserwatorem zabytków dzięki czemu zyskują nowego ducha i wracają do dawnej świetności. Już wiosną przyszłego roku, ku radości mieszkańców możliwe będzie oddanie tych obiektów do użytkowania na co czekamy z niecierpliwością.

Obecnie dopracowywane są ostatnie szczegóły na elewacji wraz z bramami na niej. W najbliższym czasie zostaną zamontowane elementy urządzenia grzewczego, a będą to gazowe rewersyjne pompy ciepła. Wewnątrz trwają prace wykończeniowe gdzie w części świetlicy przystąpiono do wykonywania warstwy wykończeniowej posadzki z betonu architektonicznego.  Za chwilę będzie montowana stolarka wewnętrzna oraz przegroda sanitarna. Już wkrótce zacznie się montaż  wrót bram w części świetlicy. 

Dobiegają końca prace związane z  odtworzeniem starej części komunikacji z kamieni polnych zwieńczonych krawężnikami granitowymi. Przełożenie całego placu naturalnym brukiem, określanym średniowieczną nazwą „kocie łby” daje widoczny efekt rewitalizacji i umożliwi dostęp do zabytków architektury wzniesionych w latach 70-80-tych XIX w. zachowując dziedzictwo kulturowe tej ziemi.