W minioną sobotę (6 kwietnia 2019) mieliśmy przyjemność gościć na terenie naszego Pałacu członków i sympatyków Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, którzy w ramach rozpoczęcia sezonu turystycznego zorganizowali wycieczkę po Ziemi Głogowskiej. Zespół pałacowo parkowy był jednym z punktów na trasie odwiedzanych miejsc. Wycieczka zwiedziła także Wzgórza Dalkowskie, parafię św. Apostoła Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie, jerzmanowski pomnik „Ludziom Ziemi” oraz miejscowości: Smardzów, Bądzów, Gaiki i Potoczek. 

Uczestnicy zawitali do Jerzmanowej po godzinie 10 rano. Na miejscu przywitała ich pani Anna Stec – pracownik Urzędu Gminy Jerzmanowa ds. promocji pałacu, która opowiadała o trwających obecnie inwestycjach jak i o działaniach i pracach jakie udało się zrealizować od października 2015 - momentu w którym Gmina stała się właścicielem działki, pałacu i budynków będących pozostałością zabudowań folwarcznych. Grupa zwiedziła także pałac poznając walory architektury, bogato zdobione sale pierwszego i drugiego traktu z antycznymi i mitycznymi przedstawieniami. Podziwiano drewniane zabytkowe schody ze zdobioną obudową schowka i balustradą oraz kominki. Wspomniano czasy powstania pierwszego przedszkola w Jerzmanowej, którego siedziba mieściła się w pomieszczeniach pałacu.

Niesamowitą wiedzą dotyczącą anegdot z życia właścicieli XVIII wiecznego Pałacu dzielił się przewodnik wycieczki - Antoni Bok - głogowski historyk-regionalista. Opowieści wzbogacone portretami osób związanych z historią pałacu dosłownie przenosiły uczestników do czasów w których Jerzmanowski park był głównym miejscem spotkań, relaksu, spacerów i pikników nie tylko mieszkańców Jerzmanowej ale także przyjeżdżających bryczkami mieszkańców Głogowa.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałą atmosferę i odkrywczo spędzony czas.

Dziękujemy panu Dariuszowi Czaji za udostępnienie zdjęć.