Trwa przebudowa obory i stodoły na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej. Jednego z największych tego typu budynków na Dolnym Śląsku, którego powierzchnia to 860m2. Od momentu w którym podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych tj. 23 stycznia 2019r. można już zaobserwować szybki postęp prac.
Firma Budrem z Łagoszowa Wielkiego – wykonawca zadania – pod czujnym okiem konserwatora zabytków rozpoczęła pierwsze działania związane z przebudową obiektu na świetlicę wiejską i kręgielnię. Po zabezpieczeniu terenu zaczęto od odgruzowania i wysprzątania wnętrz. Kolejnym głównym etapem jest renowacja dachu. Obecnie ściągnięto część starej dachówki, której los jest jeszcze w rękach konserwatora. Jako element dziedzictwa historycznego odrestaurowane i zabezpieczone zostaną drewniane belki stropowe oraz więźba dachu, które wesprą również nowoczesne stalowe elementy konstrukcji. Elementem niezmienionym w wyglądzie i kształcie będzie kamienna elewacja, odnowiona i uzupełniona tylko o znajdujące się w niej ubytki. Wszystkie otwory okienne i wejścia zachowane zostaną również w miejscach, w których są obecnie. Wrota pozostaną elementem otwartym dekoracyjnym przytwierdzonym przy elewacji na obecnie znajdujących się metalowych szynach i zawiasach w formie okiennic. Samo wejście do obiektu stanowić będą przeszklone fasady ze szklanymi drzwiami.
 

Do obiektu prowadzić będą dwie drogi

dojazdowe: jedna od strony ulicy Obiszowskiej, a druga kamienna od

strony drogi dojazdowej do Pałacu. Na placu przed obiektem od strony

wewnętrznej powstaną miejsca parkingowe dla odwiedzających gości. Prace

budowlane powinny zakończyć się do sierpnia 2020 roku. Mamy nadzieję, że

tych kilka ciekawostek z terenu przebudowy przybliży wizję wyglądu

powstającego budynku zainteresowanym, a o wszystkich postępach prac

będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do zaglądania do naszej

zakładki Pałac w Jerzmanowej.