Projekt pn. „Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej” realizowany jest ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4.912.599,55 zł, co stanowi ponad 60%  kosztów budowy.


Prowadzone od lutego br. na placu budowy prace, trwają w najlepsze. Każdego dnia wykonawca wykorzystuje sprzyjającą jesienną aurę i odkrywa przed nami dawne piękno rewitalizowanego obiektu. Intensywna przebudowa prowadzona wewnątrz i na zewnątrz dawnego budynku gospodarczego zaczyna odsłaniać również zarysy przyszłych pomieszczeń oczekiwanej przez mieszkańców gminy świetlicy i kręgielni.

Obecnie wykonana jest reprofilacja i izolacja stropów łukowych wewnątrz kręgielni (dawna obora), które dodatkowo podtrzymywane są przez zamontowaną konstrukcję. Zobaczyć już możemy ścianki działowe oddzielające przeznaczenie i charakter przyszłych pomieszczeń. Zostały przymurowane wszystkie elementy ozdobne na dwóch gzymsach historycznych budynków. Wyremontowano pozostałą dawną więźbę dachową na części przeznaczonej na kręgielnię (dawna obora) następnie kontynuowane są prace dekarskie w zakresie krycia dachu. Na części budynku dedykowanej świetlicy (dawna stodoła) zmontowano stalową konstrukcję nośną przyszłego pokrycia dachowego. W kolejnym etapie stara więźba dachowa będzie wyremontowana i zabezpieczona przeciwogniowo i przeciw szkodnikom, aby zachować ją jako dziedzictwo historyczne dla kolejnych pokoleń. Trwają prace wchodzące w zakres zabezpieczenia przed szkodami górniczymi miedzy innymi zabezpieczenie kamiennych ścian przed odchyłkami. Dalsze działania to prace instalacyjne i wentylacyjne w całym obiekcie.

Z zainteresowaniem obserwujemy proces przeobrażania dawnych budynków obory i stodoły w funkcjonalne nowoczesne obiekty, mające służyć mieszkańcom, przy jednoczesnym poszanowaniu ich wartości historycznej.