„Jeśli to nie miłość, zatem cóż ja czuję? A jeśli miłość, cóż to jest takiego? pytał Francesco Petrarka siedem wieków temu, a jego pytanie wciąż wydaje się być jednym z najważniejszych, jakie stawia sobie człowiek. Czym jest miłość? Odpowiedź rozpisaną na wiele głosów odnaleźć można na kartach literatury: oto mit Platona o dwóch połówkach pomarańczy, oto średniowieczna opowieść o Tristanie i Izoldzie, szekspirowska historia Romea i Julii oraz dzieje wielu innych bohaterów literackich i wyznania poetów. Chyba właśnie tu w dziełach pisarzy i filozofów zapisana została najbogatsza wiedza na temat uczucia, stanowiącego tak istotną treść ludzkiego życia. Najpiękniej nazwał miłość św. Paweł w „Hymnie o miłości” z Pierwszego Listu do Koryntian, napisanym w latach 53-58 n.e. Utwór ten jest pieśnią pochwalną, uroczystą, wysławiającą miłość i dającą wskazówki na drodze miłości.