W dniach 21-22.09.2019 r. Kompleks Pałacowo-Parkowy Jerzmanowa gościł grupę 13-stu fotografów o różnej wrażliwości i spojrzeniu na świat. Bogata historia naszych zabytków, ujmująca przyroda wokół pałacu i jego surowe, ale dobrze zachowane wnętrza stworzyły nieograniczone możliwości do działań dla ludzi sztuki. Spotkanie grupy fotografujących miało na celu zintegrować lokalne środowisko fotograficzne i zbudować projekt ukazujący Jerzmanową w atrakcyjnej, niebanalnej formie fotograficznej i pozwolić odkryć to miejsce dla siebie i innych. Różne punkty widzenia przy wykorzystaniu różnych technik fotograficznych wpływają na różnorodność i atrakcyjność przekazu nabierając innego wydźwięku, a także dostarczając wrażeń wzrokowych wywołując przy tym niespodziewane emocje.

Wystawa w Pałacu Jerzmanowa

Dnia 11 listopada 2019r. podczas obchodów 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w murach Pałacu Jerzmanowa mogliśmy obejrzeć zaprezentowaną wystawę fotograficzną pt. „JERZMANOWA 5 ŻYWIOŁÓW”. Odkrywa ona miejsce pleneru przy zaangażowaniu znanych nam żywiołów czyli ziemi, powietrza, wody i ognia. Tym piątym żywiołem jest duch miejsca „Jerzmanowa Genius Loci” odkryty dzięki pracy grupy fotografów. Przedstawione prace nie są utrzymane w jednej konwencji i prezentowane są zdjęcia zarówno kolorowe jak i czarno białe, a przy tym różnią się miejscem i klimatem. Wybrane fotografie spośród wielu pozwalają uchwycić ten jedyny rys każdego autora tworząc tym samym opowieść o miejscu, spójną wypowiedź na temat „JERZMANOWA 5 ŻYWIOŁÓW”.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród osób zwiedzających i wzbudziła wielką ciekawość. Dla starszych mieszkańców była przywołaniem wspomnień natomiast dla młodszych i nie związanych z naszą miejscowością interesującym doznaniem.

Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba serdecznie dziękuje twórcom wystawy za przedstawienie Jerzmanowej w formie interesującego „innego spojrzenia”.