Z pierwszym dniem wiosny sprawdza się ludowe przysłowie „W marcu jak w garncu”. W otoczeniu wiosennej przyrody swoim widokiem zachwycają nas już jej pierwsze oznaki. A są to pachnące świeżością fiołki oraz złocące się w leśnej ściółce stadka białych zawilców. 

W blasku słonecznego nieba na drzewach są widoczne zielone pąki. W parku przy pałacu słychać radosny śpiew ptaków, które dają swoją żywiołowością znak, że nadeszła wiosna. Budząca się do życia natura napawa nas optymizmem, że odpowiednia ilość promieni słońca oraz przeplatające się deszcze sprawią, że my też będziemy więcej obcować z przyrodą i czerpać z niej energię do dobrego i wdzięcznego życia. W tym wszystkim dostrzeżemy naszą cenną perłę dorobku kulturalnego i piękno otaczających nas zabytków.

Zaprezentowane zdjęcia świadczą o budzącej się wiośnie.