Jeszcze niedawno nikt nie chciał w to uwierzyć, że z obory zrobimy świetlicę wiejską. Dziś staje się to faktem – powiedział Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba podpisując 23 stycznia 2019 roku umowę z wykonawcą – firmą BUDREM z Łagoszowa Wielkiego na przebudowę stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej.

Na mocy uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego projekt Gminy Jerzmanowa pn. „Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej” został wybrany do dofinasowania. Uzyskane dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 4.912.599,55 zł, co stanowi ponad 55% kosztów budowy. Przypomnijmy, że droga do pozyskania tych środków nie była wcale łatwa, gdyż wiodła przez sądy administracyjne. Jednak determinacja władz i pracowników Urzędu Gminy sprawiły, że udało się pozyskać tak duże pieniądze.

Całość zadania, które będzie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1 Dziedzictwo kulturowe, zgodnie z podpisaną umową będzie kosztować 8.874.776,48 zł.


W minionych latach wybudowaliśmy już sześć nowoczesnych świetlic wiejskich w całej gminie. Ta w Jerzmanowej będzie wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze powstanie ze starej obory i stodoły, a po drugie w zupełnie innym stylu architektonicznym z zachowaniem elementów zabytkowych. W tym starym budynku powstanie także kręgielnia jako dodatkowe miejsce na sportową integrację i spotkania mieszkańców naszej gminy– wyjaśnia Wójt Gminy Lesław Golba.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na sierpień 2020 r.