Z okazji XXVIII przeglądu Zespołów Ludowych i Folklorystycznych zaszczycił nas próbą generalną na tle pałacu w Jerzmanowej Zespół Jaczowiacy. Odpowiednia organizacja i zaangażowanie, a także doświadczenie przynoszą Zespołowi od wielu lat poważne osiągnięcia. Zachwycający śpiew oraz skoczny taniec i kolorowe stroje ludowe stworzyły niezapomniane zjawisko, które staraliśmy się utrwalić na fotografii i filmie. Program artystyczny Zespołu jest ciągle rozwijany i prezentowany podczas kolejnych występów. Grupa folklorystyczna jest wciąż odmładzana, a dzięki najstarszym uczestnikom zachowuje swój oryginalny styl łącząc przy tym pokolenia. Choreografia zespołu wprowadza nas w nastrój minionych czasów, przywołuje nam dawne obyczaje, a zastosowane rekwizyty urealniają obraz wiejskiego życia.  To wszystko utożsamia nas z lokalną kulturą, folklorem i tradycją.