Wójt Gminy Jerzmanowa informuję, że od dnia 12 maja 2020 r. zostają częściowo otwarte dwa obiekty sportowe tj.: Kompleks Boisk ORLIK 2012 w Jerzmanowej oraz Kompleks Boisk Treningowych w Jaczowie.

Obiekty otwarte są w godzinach określonych w załączniku do niniejszej informacji oraz na ściśle określonych zasadach.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii