Raport o stanie gminy jest dokumentem, który obejmuje podsumowanie działalności wójta za rok poprzedni, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy .

Obowiązek opracowania i przedstawienia raportu wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713). Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport dostępny jest w dwóch formach:

1) strony internetowej dostępny pod linkiem -> https://jerzmanowa-2021.curulis.pl/

2) PDF do pobrania poniżej