Szanowni przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

jeżeli chcecie podjąć lokalne działania na rzecz ochrony klimatu, macie pomysł na inicjatywę lokalną i grupę osób chętnych do zaangażowania się w działanie, chcecie uświadomić szerzej problem lokalnych skutków zmian klimatu i suszy oraz mobilizować społeczność do podjęcia aktywności w tym obszarze,

zapraszamy Was do udziału w projekcie „Wzmocnienie lokalnych organizacji i społeczności w działaniach dla klimatu”!

Projekt kierujemy do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, KGW, OSP) i grup nieformalnych z małych miejscowości i wsi z rejonu z województw dolnośląskiego i lubuskiego, zainteresowanych realizacją lokalnych inicjatyw łagodzących skutki zmian klimatu. Zielono - niebieskie inicjatywy dotyczą tworzenia niewielkich terenów zieleni np. ogrodów deszczowych, zielonych ścian, nasadzeń drzew i krzewów, rabat bylinowych przyjaznych owadom zapylającym czy łąk kwietnych. Mają być to miejsca tworzone przy udziale mieszkańców, służące integracji społecznej i przyjazne dla klimatu.

Główne działania do których Was zapraszamy to:

  • Dwudniowe szkolenie przygotowujące do realizacji działań projektu i zielono – niebieskich inicjatyw, poszerzającym wiedzę dotyczącą zmian klimatu. Do udziału w szkoleniu zapraszamy dwóch liderów z każdej z wybranych organizacji, którzy podejmą się koordynowania działań projektowych. Szkolenie dobędzie się w Pałacu w Lubiechowej (gm. Świerzawa) w dniach 2 i 3 grudnia br. Udział w szkoleniu jest bezpłatny i jest elementem obowiązkowym.
  • Debaty z mieszkańcami dotyczące zmian klimatu, ich wpływu na środowisko i jakość życia mieszkańców oraz tego co możemy zrobić aby łagodzić te zmiany lokalnie. W każdej z lokalizacji odbędzie się jedno spotkanie prowadzone przez naszych ekspertów.
  • Zielono-niebieskie inicjatywy. W każdej z wybranych lokalizacji liderzy wspólnie z mieszkańcami zrealizują jedną zielono – niebieską inicjatywę. W ramach projektu wesprzemy merytorycznie i finansowo 5 zielono – niebieskich inicjatyw, które zostaną zrealizowane na terenach publicznych, gminnych, sołeckich, przyszkolnych. Projektem nie mogą być objęte działania realizowane na terenach prywatnych! Koszt zakupu materiałów zostanie sfinansowany ze środków projektu, na każdą z inicjatyw przewidziano kwotę około 5000 zł. Będą to m.in. materiały do gromadzenia wód opadowych lub zasilania nasadzeń, sadzonki, ziemia, żwir, folia, proste narzędzia do wykonania inicjatyw, niezbędne elementy małej architektury, czy usługi agrotechniczne, etc. Wspólne działania będą poprzedzone warsztatami planowania inicjatyw. Fundacja zapewnia wsparcie i pomoc ekspertów w realizacji tego działania. Inicjatywy będą realizowane wiosną i jesienią 2024r.
  • Uzupełnieniem informacyjnym i edukacyjnym będą dwa obowiązkowe spotkania online. Jedno webinarium odbędzie się pod koniec br. drugie będzie podsumowaniem projektu i odbędzie się pod koniec przyszłego roku.

Preferencje w projekcie uzyskają te miejscowości, na terenie których nie realizowano zielono-niebieskich inicjatyw, finansowanych z grantów zewnętrznych.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej i przesłanie do koordynatorki projektu Sylwii Szatan na adres sszatan@interia.pl do dnia 9.11.2023r.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać u:

·Sylwia Szatan, tel. 602 698 772

·Irena Krukowska-Szopa, tel. 600 276 829

Zachęcamy do podejmowania działań na rzecz ochrony i adaptacji do zmian klimatu oraz do udziału w projekcie.