Wójt Gminy Jerzmanowa ogłasza konkurs ofert na realizację "Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia przeciwko HPV na lata 2022 -2024".