W załączeniu przedkładamy do publicznego wglądu wersję elektroniczną projektu Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gaiki, przed podjęciem uchwały Zebrania Wiejskiego.