Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław - podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

I. Nieruchomość rolna , niezabudowana położona w:

Obręb Łagoszów Mały, gmina Jerzmanowa, powiat głogowski, województwo dolnośląskie dz. 29/2, 30, 32/1, 32/2, 32/4 AM 1

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 2,8100 ha (użytki rolne 2,5300 ha)